byreparasjon og ny bruk


Høsten 2015 har studenter ved NTNU fulgt ett todeltundervisningsopplegg hvor målene har vært å undersøke, dokumentere og i siste instans utvikle deler av trehusbebygelsen på Nerøra, Orkanger.

Faget bygnindsdokumentasjon og analyse bled fulgt av både arkitektstudenter. Resultatet var rapporter med historisk of teknisk dokumentasjon av fem forskjellige eiendommer på Nerøra. Rapportene gav grunnlag for kurset transformasjon og bygningsvern hvor arkitektstudentene jobbet videre med eiendommen og utviklet egne skisseprosjekter.

Resultatet fra begge prosessene kan man se i denne boken. Denne boken og gjennomføringen av kursene hadde ikke vært mulig uten det gode samarbeidet med Orkdal kommune, beboerne på Nerøra, Orkdal historielag og alle de eksterne fagpersonene som har bidratt.

Tusen takk for åpenheten, interessen og kunnskapen