Urban dyrking - takhager i Trondheim


Matproduksjon i urbane strøk skyter fart, og denne 

internasjonale trenden har også nådd Norge. Kan dyrking på taket løse utfordringer med lokal matproduksjon i den tette, klimavennlige byen? Kan takhagen skape sosial bærekraft, nye fellesskap og nye næringsmuligheter etterhvert som byen vokser seg stadig tettere? 

Denne boka har sprunget ut fra et prosjekt i Eksperter i team, et fag for masterstudenter ved NTNU. Tema for prosjektet er urban dyrking og takhager, og gruppa vår har jobbet med taket på Månebakken borettslag i Trondheim som konkret case. Underveis i arbeidet vårt kom vi over mange gode idéer og tips, og vi ønsket å samle disse for å spre informasjon om urban dyrking, og for å inspirere både beboerne i Månebakken og andre til å begynne med dyrking i byen. 

Boka er ment som et springbrett til urban dyrking, og henviser videre til steder med mer informasjon. Den inneholder altså ikke alt du trenger, men er ment som et startpunkt for alle med en liten gartner i magen. Tipsene er skrevet ned med det trønderske klimaet i bakhodet, men bør være generelle nok til at de kan brukes også andre steder i landet.